تعریف IVF
درمان‌های تخصصی

لقاح مصنوعی (IVF) چیست؟

از زمان ابداع این روش درمانی تا کنون  حدود ۴۰سال می‌گذرد و درصد موفقیت این روش از ۵٪ به حدود ۴۰٪ رسیده  است. این روش درمانی

بهپویان
[gravityform id="2"]
×