باروری مردان
درمان‌های تخصصی

توجه هدفمند  به “باروری مردان”

در “درمان‌های ناباروری”،  اغلب اوقات تمرکز  بر روی کیفیت و تعداد “تخمک‌ها” می باشد و  نقش “اسپرم” نادیده گرفته می شود.با توجه به اینکه از نظر “ژنتیکی”،

بهپویان
[gravityform id="2"]
×