فریز تخمک در آندومتریوز
درمان‌های تخصصی

انجماد تخمک در آندومتریوز

یکی از چالش‌های پیش روی در زنان مبتلا به “آندومتریوز” تاثیر این بیماری بر “قابلیت‌باروری” و “کیفیت‌تخمک‌های” آنهاست .یک راه حل برای حفظ “قابلیت‌باروری” که در سال‌های اخیر رواج

بهپویان
[gravityform id="2"]
×